Blondy

Najwyższy plon wczesny.

Segment:

Odporności:

wysoka HR: PVY 0; średnia IR: PVY

Cechy odmiany:

  • roślina o umiarkowanym wzroście
  • bardzo dobrze wiąże w niesprzyjających warunkach uprawy
  • bardzo duża wczesność
  • Owoc: 140 – 150 g
  • zbiór owoców powinien nastąpić przed osiągnięciem pełnej dojrzałości fizjologicznej.

Uwaga:

  • jedyna odmiana w segmencie papryk kremowych, która umożliwia uzyskanie najwyższych zysków

MARIUSZ KWIATKOWSKI

Syngenta Polska Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699

więcej informacji znajdziesz na

www.syngenta.pl