Bessta BS162187 F1

wczesność i pewny plon

Segment:
czerwony blok, uprawa tunelowa

Odporności:
HR: Tm: 0-3, IR: Lt / M / TSWV: 0 / Mi

Owoc:

  • 170 – 190 g, stabilna wielkości i kształt owoców w całym sezonie
  • intensywny czerwony kolor, wysoka jakość handlowa
  • szybkie i równomierne wybarwianie
  • doskonała jakość owoców
  • wysoki całkowity plon handlowy

Roślina:

  • zbalansowany wigor, wystarczająco silny wzrost na słabych stanowiskach
  • generatywny wzrost wpływa na dobra wczesność i  optymalne wiązanie w trudnych warunkach pogodowych
  • równomierne wiązanie owoców na wszystkich  piętrach rośliny
  • mocny system korzeniowy i szeroki pakiet odporności

MARIUSZ KWIATKOWSKI

Syngenta Polska Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699

więcej informacji znajdziesz na

www.syngenta.pl