Choroby w papryce – jak je zwalczać?

Uprawa papryki pod osłonami nie należy do najłatwiejszych. Na przestrzeni ostatnich lat zmianie uległo kilka czynników zagrażających uprawie tego gatunku. Wśród nich wymienić warto koncentrację upraw oraz zaniechanie zmianowania, co potęguje problemy fitopatologiczne. Uprawa papryki pod osłonami nie należy do najłatwiejszych. Na przestrzeni ostatnich lat zmianie uległo kilka czynników zagrażających uprawie tego gatunku. Wśród nich wymienić warto koncentrację upraw oraz zaniechanie zmianowania, co potęguje problemy fitopatologiczne.

• Wiele firm oferujących nasiona papryki ma w swoim portfolio odmiany z odpornościami na podstawowe patogeny:wirus mozaiki (Tm0-3), wirus brązowej plamistości liści (TSWV), mączniak prawdziwy(Lt), Nicienie (Nem)jednak te, które występują często w Polsce zwalczać należy używając odpowiedniej agrotechniki i środków ochrony roślin.

Szara Pleśń

Sprawca tej choroby grzyb Botrytis cinerea w  formie grzybni, sklerocjów i konidiów może przetrwać zimę w glebie na resztkach zamierających części roślin. Zimować może także na narzędziach uprawowych, opakowaniach, konstrukcjach przechowalni i na nasionach. Patogen rozwija się najszybciej w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (95-100%) i przy temperaturze 15-20°C. Sprzyja mu także mała ilość światła osłabienie roślin innymi chorobami, niedobór wapnia i potasu w glebie. W wyniku choroby na organach rośliny powstają brunatne lub szare nekrotyczne plamy. Patogen wywołuje również mokrą zgniliznę tkanek. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza zmienione chorobowo miejsca pokrywają się beżowym, puszystym, pylącym nalotem zarodników konidialnych grzyba.

Zgnilizna twardzikowa

W warunkach chłodnej i wilgotnej pogody zarodniki przetrwalnikowe znajdujące się tuż pod powierzchnią zakażonej gleby kiełkują, wytwarzając miseczkowate owocniki tzw. apotecja, koloru brązowego. Apotecja wyrastają ze sklerocjów znajdujących w glebie na głębokości nie większej niż 8 cm. Na owocnikach tworzą się zarodniki konidialne – infekcyjne, które są przenoszone przez wiatr i wodę. Pierwotnej infekcji wiosną dokonują zarodniki workowe. Dodatkowym źródłem infekcji może być także grzybnia wyrastająca ze sklerocjów. Najwyższe zagrożenie infekcją zarodnikami workowymi istnieje w maju i w czerwcu, tj. w okresie kwitnienia roślin żywicielskich, w temperaturze 16-22°C.

Grzyb poraża nadziemne części rośliny – łodygi, pędy i owoce. Infekcji sprzyja wysoka wilgotność powietrza (90-100%) oraz znaczne wahania temperatury. Na zaatakowanych organach początkowo powstają wodniste plamy, szybko pokrywające się białym, watowatym nalotem grzybni, w której z czasem tworzą się czarne, nieregularne przetrwalniki grzyba o długości do 10 mm, tzw. sklerocja. Największe straty choroba powoduje w okresie pełni dojrzewania owoców.

Alternarioza na papryce

Choroba wywołana przez  grzyb Alternaria solani, który zimuje na nasionach i w resztkach roślinnych. Pierwsze objawy alternariozy można zaobserwować już od połowy czerwca. Patogen powoduje powstawanie plamistości liści. Plamy mają barwę brunatną, są suche i na powierzchni plam widoczne jest wyraźne pierścieniowe strefowanie. Na granicy żywej i porażonej tkanki może pojawić się żółta obwódka. Liście pokryte plamami stopniowo żółkną i zamierają. Choroba wywołuje również czarną zgniliznę owoców. Na powierzchni owoców początkowo tworzą się rozległe, zagłębione plamy o wyraźnych brzegach. W sprzyjających warunkach na porażonej tkance może wystąpić aksamitny nalot grzybni z zarodnikami konidialnymi. Zarodniki te są przenoszone z wiatrem i wodą. Po opadnięciu na zdrową tkankę przy zwilżeniu powierzchni tkanki zarodniki dokonują infekcji.

Mączniak prawdziwy papryki- Lt

Wywołujący chorobę grzyb Leveillula taurica rozwija się szczególnie intensywnie na okazach rosnących w zbyt dużym zagęszczeniu, w słabo wietrzonych, niedoświetlonych tunelach foliowych i szklarniach. Oznaką jego bytności są jasne, żółte plamy, pojawiające się na powierzchni liści, i biały, mączysty nalot, widoczny od spodu blaszki liściowej. Chore liście zwijają się i usychają, co odbija się na ilości i jakości plonu osłabionych roślin.

Brunatna plamistość liści papryki – TSWV

Pierwsze objawy w postaci żółtych plam pojawiają się na górnej stronie najstarszych liści. W obrębie tych plam na dolnej stronie wytwarza się szarobrunatny, a później brązowy delikatny nalot grzybni sprawcy – Cladosporium fulvum. Ilość plam stopniowo się zwiększa i powiększając się plamy zlewają się pokrywając coraz większą powierzchnię liścia. W miarę rozwoju choroby objawy występują na coraz wyżej położonych, młodych liściach. Silnie zaawansowana choroba powoduje zamieranie liści, które pozostają na roślinie zasuszone.

Jak zwalczać choroby grzybowe?

W uprawie papryki szczególne znaczenie mają działania profilaktyczne, takie jak:wybor odmiany z jak największą paletą odporności,przestrzeganie zasad higieny, zmianowanie, systematyczne odkażanie podłoża, prawidłowo przeprowadzene zabiegi pielęgnacyjne, kształtowanie właściwego mikroklimatu w pomieszczeniu uprawowym oraz prawidłowe nawożenie.Aby uzyskać wysoki, dobrej jakości plon handlowy pomocproducentom niosą środki ochrony roślin.

Jednym z rekomendowowanych przez nas środków jest Switch 62,5 WG, który skutecznie rozprawi się z szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową.  Preparat dzięki zawartości dwóch substancji czynnych z różnych grup chemicznych obniża ryzyko powstawania odporności u patogenów. W przypadku papryki stosowanie preparatu Switch w okresie przedzbiorczym pozytywnie wpływa na ich trwałość w obrocie handlowym. Szczególnego znaczenia nabiera  tutajkrótki, jedynie 3-dniowy okres karencji. Switch zastosowany zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów w dawce 1kg/ha sprawi, że uprawy będą zdrowsze, plony wyższe a papryki produkowane na świeży rynek będą spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów.

Kolejnym produktem, który poleca się uwadze producentów papryki jest Scorpion.Ten przełomowyfungicydw uprawach warzywniczych, przewyższa dotychczasowe rozwiązania w zwalczaniu chorób zaliczanych do grupy tzw. plamistości liści. Preparat szybko i efektywnie poradzi sobie z alternariozą, mączniakiem prawdziwym i brunatną plamistością liści papryki. Scorpion, jako jeden z niewielu fungicydów, hamuje kiełkowanie zarodników oraz jednocześnie zatrzymuje już zaobserwowaną infekcję. Preparat można użyć nawet po wystąpieniu pierwszych objawów choroby dzięki zastosowaniu bardzo szybko przemieszczającej się w roslinie substancji czynnej, która hamuje tworzenie ściany komórkowej grzybów, działając przede wszystkim na ograniczenie wzrostu i tworzenie się grzybni. Spowalnia także kiełkowanie zarodników i zatrzymuje infekcję. Środek w dawce 1l/ha można stosować stosować zapobiegawczo lub od widocznego pierwszego pędu bocznego pierwszego rzędu aż do końca fazy dojrzewania owoców papryki. Szerokie spektrum zwalczanych chorób oraz działanie interwencyjne i zapobiegawcze to zalety, które doceni każdy producent.

MARIUSZ KWIATKOWSKI

Syngenta Polska Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699

więcej informacji znajdziesz na

www.syngenta.pl